Disclaimer

De inhoud van deze website is met de grootst mogelijke zorg samengesteld en is bedoeld om de lezer een indruk te geven van het project De Brugwachter te Rijswijk. De lezer kan echter geen rechten ontlenen aan de gebruikte teksten, getallen, maatvoeringen en afbeeldingen. Hiervoor worden door de aannemer definitieve contracttekeningen vervaardigd.